L’escalfament global és l’augment de la temperatura a la Terra. L’escalfament global afecta a quasi tot ésser viu però sobretot als animals que viuen als glacials, perquè produeix tanta escalfor que el gel es desfà i els animals que viuen allà estan acostumats al fred i no sobreviuen.

CAUSES DE L’ESCALFAMENT GLOBAL La causa de l’escalfament global esta produït pel CO2. El CO2 és un gas produït per la benzina i el gasoil cremats. Aquest gas es queda a l’atmosfera i els rajos solars poden entrar però no poden sortir. Això és l’efecte hivernacle, es diu així perquè és com un hivernacle on la calor pot entrar però no pot sortir. El CO2 no és el únic gas que produeix l’efecte hivernacle, també n’hi ha d’altres però aquest és el més important.