La contaminació és un dels problemes que més ens preocupa ara mateix. En la contaminació la major part d’aquesta està produïda per l’home. La contaminació afecta a tot tipus d’éssers vius com: humans, plantes, animals…

QUÈ PROVOCA LA CONTAMINACIÓ?

– El procés tecnològic.

  • Els transports de benzina o gasoil.

– Els desaigües d’aigües negres que contaminen els rius i mars.

COM REDUIR LA CONTAMINACIÓ?

Hem de reduir la contaminació i tenim moltes eines per fer-ho:

-No anar tant amb transport particular sinó anar amb transport públic, bicicleta, patinet…

-Quan anem d’excursió a la muntanya parar-nos a recollir la brossa que ens trobem.

– Reciclant.