Per ajudar al medi ambient, no hauriem de fer servir tant la tecnologia. A part d’afectar a les neurones afecta al medi ambient.

Cada mòbil té un 50% de plàstic, 15% vidre i ceràmica, 4% cobalt i liti, 4% carbó, 3% ferro, 2% níquel, 1% estany, i un 6% d’altres materials com el zinc, plata, etc.

Encara que gràcies a la tecnologia hem pogut descobrir coses com la Lluna i d’altres planetes, hem pogut buscar informació i aprendre noves coses.

Nosaltres no volem dir que sigui dolenta, sinó que no hauriem d’utilitzar-la tant, ni compra-nos nous mòbils, perquè amb un ja en tenim prou.