Hem d’intentar reduir o simplificar el consum dels productes directes, és a dir, de tots aquells que es compren i es consumeixen ja que tenen una relació directa amb les deixalles.