Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) – Les lletres del ODS volen dir: O-Objectius de D-Desenvolupament S-Sostenible