L’ última de les tasques és la de reciclar, que consisteix a sotmetre materials fets servits o deixalles a un procés de transformació o aprofitament perquè puguin ser novament utilitzats.

Cal reciclar cada producte dins del seu contenidor específic, segons el material amb el que està fabricat.